CEKANET KERKRADE VOOR EN DOOR OUDEREN.  

CeKaNet Kerkrade bestaat sinds 4 april 2005 en is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bestaande uit o.a. de:

   -     Centrale voor Ouderen Kerkrade
   -     Katholieke Bond van Ouderen afd. Kerkrade
   -     Stichting Senioren o/z Grenzen Nederlands Netwerk

CeKaNet Kerkrade stelt zich tot doel senioren boven 50 jaar vertrouwd te maken met de computer. Een gevarieerd team van enthousiaste vrijwilligers met computerervaring geven diverse cursussen voor zowel de beginnende als ook de gevorderde computergebruiker. Cekanet Kerkrade is sinds 2009 aangesloten bij
SeniorWEb Nederland en daarmee een landelijk erkend leercentrum voor senioren.

Dit doel tracht men te bereiken door:

   -     het aanbieden van computercursussen voor beginners en gevorderden.
   -     het aanbieden van workshops en specifieke items.
   -     het geven van algemene informatie over het werken met computers. 
   -     jaarlijks starten er meer dan 35 cursussen en er gingen U al ruim 2500 cursisten voor.

Samenstelling bestuur:
   -     voorzitter Kees van Veen             06-42311835        
   -     Secretaris Lou Feij                          06-44969581
   -     Penningmeester Jo Puyn             06-51829725
   -     Bestuurslid P.Schepers (CvO)    045-5410761.
   -     Bestuurslid J. Linders (KBO)      06-36556018