Een samenwerkingsverband tussen:

Centrale voor Ouderen, Kerkrade   *   Kath. Bond van Ouderen afd. Kerkrade   Ned. Netwerk Senioren z/o Grenzen


We krijgen wat meer vrijheid en daarom gaan we vanaf  7 jun a.s. elke maandag van 14.00 - 16.00  uur
starten  met de helpdesk. 

Iedereen die hulp nodig heeft en nooit op maandag kan is er de mogelijkheid om per telefoon een afspraak
te maken .

Tel. 0682328221 of per mail info@cekanetkerkrade.nl

Op maandag 6 september a.s. starten we ook weer met onze cursussen. Na een periode van gedwongen
rust staan we met alle Cekanet medewerkers in 
de startblokken om te beginnen.

Heeft u belangstelling om een cursus te volgen kijk dan naar het cursusaanbod op de website.
U vind het onder cursussen in het menu.

 

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die ons team willen versterken. De bedoeling is om mensen te
helpen via onze helpdesk en ook indien mogelijk les te geven.  
Uiteraard dient u 
voldoende kennis te hebben van de materie.  We horen graag van u.

Met vriendelijke groet

Jo Puyn

Cekanet Kerkrade

 

 

Alg. coördinatie:  J Puyn,  Grupellostraat 41 F 6461 ET  tel: 0682328021    
Postadres: Cekanet Kerkrade p/a L Feij Rogge 5 6463 RA Kerkrade
Kamer van Koophandel: 52924009

Internet: www.cekanetkerkrade.nl  E-Mail: info@cekanetkerkrade.nl