Een samenwerkingsverband tussen:

Centrale voor Ouderen, Kerkrade   *   Kath. Bond van Ouderen afd. Kerkrade   Ned. Netwerk Senioren z/o Grenzen

Beste cursisten en oud cursisten,

Helaas heeft de gemeente Kerkrade besloten om van onze leslocatie een carnavals-museum te maken.

De gemeente heeft ons een alternatieve locatie aangeboden in het huidige pand, die absoluut ongeschikt is voor onze cursisten.   
      Deze locatie is alleen te bereiken via een levensgevaarlijke steile stenen trap. Verder alternatief is ons niet aangeboden.

Dit houdt in dat we vanaf 1 november 2021, op onze locatie Hoofdstraat 24B Kerkrade, geen lessen meer kunnen geven en via de helpdesk geen ondersteuning kunnen geven bij alle digitale middelen en toepassingen.

Om u te kunnen blijven helpen, bieden wij hulp aan huis voor Pc, laptop, tablet/iPad, smartphone/iPhone en alle andere problemen met digitale middelen en toepassingen.

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met:

Jo Puyn    tel. 06 51829725

Lou Feij    tel. 06 22241214

Kees van Veen  tel.   06 42311835

 

 

Alg. coördinatie:  J Puyn,  Grupellostraat 41 F 6461 ET  tel: 0682328021    
Postadres: Cekanet Kerkrade p/a L Feij Rogge 5 6463 RA Kerkrade
Kamer van Koophandel: 52924009

Internet: www.cekanetkerkrade.nl  E-Mail: info@cekanetkerkrade.nl